top of page
OneFlame Dimond 2021 LOGO.png

Dragon Hill  Portal

Threads of Wisdom

6-months guided connection with the primordial wisdom of your Soul

pngwing.com.png
Screenshot_20240606_091245_edit_414146219230035.jpg

They were called Shamans, Weavers, Elders, Grandmothers of the ancient wisdom of Earth's Energy grid, guarded by Dragons, their space held by Grandfather Elders. 

 

Energy exchange: 1.440,00 eur

- includes 12 sessions every 14 days and written support via e-mail between session dates.

Avaliable in person or via Zoom

Book your journey:

144@one-flame.com

Prve tkalke poznajo vse niti vseh časovnic in vseh duš, ki so jih izkušale. Bile so priča zgodbam, igram, zmagam, porazom rasti in uničenju civilizacij tega planeta.

 

Ljudje so pozabili na niti, ki jih povezujejo z mrežo zemlje, oviti v mrežo pozabe, v občutenju zapuščenost igrajo igre strahu in jeze. Izgubili so občutenje sebe in z njim spoštovanje, ki je osnova zaznave. A niti niso pretrgane, šepet Starešin jih doseže v sanjah, v trenutkih jasnosti, iskrenega veselja, tudi iskrene žalosti.

pngwing.com.png

Babice Primarne Zemeljske modrosti

 

Šamanke, Šepetalke, Starešine, Maginje, Alkimistke, Babice prehodov rojstev in smrti, zaznamo jih lahko v številnih imenih... Njihov šepet se sliši v vetru, žuborenju vode, šelestenju listja, njihova modrost je zapisana v kamnih, v koreninah tisočletnih dreves. S svojo modrostjo so pletle primarno mrežo Zemlje, s katero je povezana vsaka duša tega planeta.

Na njih so se obračale linije Izvorne Ženske zavesti vseh časovnic, Svečenice Vrtnice, Isis, Atlantide, Lemurije, Mu,... Babice so bile prve, ki so tkale niti Zemlje, povezale so elemente, vodo z zemljo, zemljo z ognjem, ogenj z vetrom in veter z vodo. Dahnile so sapo življenjske energije bitjem in rastlinam, ki so in še sodelujejo v igri narave.

Screenshot_20240606_090937_edit_414087656518286.jpg

Prve tkalke poznajo vse niti vseh časovnic in vseh duš, ki so jih izkušale. Bile so priča zgodbam, igram, zmagam, porazom rasti in uničenju civilizacij tega planeta.

 

Ljudje so pozabili na niti, ki jih povezujejo z mrežo zemlje, oviti v mrežo pozabe, v občutenju zapuščenost igrajo igre strahu in jeze. Izgubili so občutenje sebe in z njim spoštovanje, ki je osnova zaznave. A niti niso pretrgane, šepet Starešin jih doseže v sanjah, v trenutkih jasnosti, iskrenega veselja, tudi iskrene žalosti.

pngwing.com.png
Screenshot_20240606_091332_edit_414123993219678.jpg

POTOVANJE V POVEZAVO

 

Zaznala boš niti svoje Dušne povezave. Sledile jim bova skozi časovnice tvojih spominov in odkrivali temelje platna tvojih življenj, ki nosijo modrost tvoje Duše. Vzpostavila boš povezavo med telesom, zavestjo in vedenjem, se učila sidrati v to življenje, postaviti meje svojega prostora in razločevati med igrami in pristno prisotnostjo.

 

Vsebina potovanja je unikatna, prilagojena tvojemu tempu in izbiri globine dela. Vključuje vodene povezave v tvoje zapise, vaje, zgodbe in usmeritve, ki ti jih bodo šepetale Babice Primarne modrosti.

 

Delo je pomembno za sidranje v to realnost in povezavo s primarno mrežo zemlje, ki je neusahljiv vir modrosti. Klic je močan za tiste, ki delate z energijami, ki si želite izboljšati svoje delo z ljudmi, za tiste, ki veste, da je nekje modrost, ki vas čaka, pa je ne najdete v teorijah programa.

To delo ni za ženske, ki si želite biti več, ne da vam diplome, ne da vam materiala za prepisovanje, vrne vam Sebe. Ne moreš držati svojega prostora, če te ni tukaj in če te ni tukaj, ne moreš kreirati, ne predajati znanja, ne držati prostora drugim, če te ni tukaj, ne moreš živeti. Potovanje te vodi iz avtopilota v zavestno prisotnost zavedanja.

 

Šele ko si tukaj, lahko postaviš svoj prostor v katerem sadiš sanje in si priča njihovi rasti, zorenju in razcvetu.

 

Ko zamenjaš niti iluzije za niti modrosti, začneš plesti platno Svojega življenja. 

bottom of page